Statistikk på arbeidsgiverområdet

Her kan du lese nøkkeldata på likestillingsområdet, blant annet status for heltidsprosjektet og lønnskartlegginger.

 

Lønnskartlegging

Lønnskartleggingen er gjort med utgangspunkt i statistikkpakken kommunen hvert år får tilsendt, basert på våre innrapporterte data til PAI-registeret. I Nesodden kommune er det er svært liten forskjell mellom kvinner og menns lønn. Dette gjelder også når man korrigerer for stillingskode, utdanningslengde, ansiennitet og alder.

 

Nesodden kommune arbeider aktivt med å fremme likestilling og mangfold. I kommunens årsrapport og økonomi- og handlingsplan kan du lese mer om konkrete tiltak knyttet til dette arbeidet.