Bli lærling i Nesodden kommune, ta fagutdanning med lønn

   

Velkommen som læring i Nesodden kommune. Lærlingeplasser i lyses ut på våre nettsider i februar/mars, med oppstart kommende høst.

Hvem kan bli lærling?

Du må ha gjennomført og bestått VG1 og VG2 innen det faget du ønsker å ta utdanning i. Fagutdanningen leder fram til yrkeskompetanse og fagbrev som gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter endt opplæring.

 

Hvordan bli lærling?

Dersom du ønsker lærlingeplass i Nesodden kommune, må du følge med på vår nettside under "Stilling ledig" i februar/mars. Da vil vi ha utlysning for lærlinger med oppstart kommende høst. Du må også søke på Vigo.


Nesodden kommune tilsetter lærlinger innen disse fagene:

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Som lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget får du praksis i barnehage, skole/SFO og hospitering innen ungdomsarbeid.
 

Helsearbeiderfaget

Som helsefagarbeiderlærling i Nesodden kommune er du innom ulike arbeidsplasser i Helse- og Omsorg. Vi har et opplæringsløp som gir deg praksis på sykehjem, hjemmetjeneste og boliger med bistand.

 

Byggdrifterfaget

Som lærling i byggdrifterfaget vil arbeidsplassen din være i eiendom og friluftsliv som drifter kommunens bygningsmasse.

 

Institusjonskokkfaget

Som lærling i institusjonskokkfaget vil arbeidsplassen din være på kommunens sykehjem som lager alle  måltidene til sykehjemmet og varm middag til hjemmeboende.

 

Vilkår

Personalavdelingen skriver lærekontrakt og arbeidsavtale med deg. Som lærling blir man midlertidig ansatt i Nesodden kommune på vanlige kommunale vilkår.


Samarbeidspartnere:

Viken fylkeskommune: https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/opplaring-i-bedrift/
Veiledningssenteret: www.veiledningssentrene-akershus.no

Kontakt oss

Har du spørsmål om lærlingordningen, ta kontakt med Inger Engen.
Telefon
 47 78 46 88