Jobbe innen helse og omsorg?

I Nesodden kommune har vi som mål å gi tjenester som er akkurat sånn vi selv ønsker å motta dem. Våre tjenestemottakere skal ha et godt liv, fylt med gode opplevelser, hele livet – og vi samarbeider på tvers av avdelinger og virksomheter for å få det til.


For oss er det viktig å løfte og motivere hverandre i en arbeidsdag der fag og profesjonalitet står i fokus, men også sosialisering, humor og latter. Vi ønsker engasjerte medarbeidere som er opptatt av faget sitt og som ønsker å utvikle seg.

 

Sammen skaper vi det gode livet!

   

"For å få til gode tjenester må vi jobbe sammen." Her kan du lese om arbeidsdagen til Kari-Anne Høybråten Småland, fagleder sykehjem

     

"Alle er viktige – pasienter, pårørende, ansatte. Vi må gjøre hverandre gode." Her kan du lese om arbeidsdagen til Ingrid Valheim Hagen, klinisk ernæringsfysiolog

      

"Vi har med flagg i sekken og heier og flagger når pasientene når målene sine. Her kan du lese om arbeidsdagen til rehabiliteringsteamet i Nesodden kommune

    

"I Miljøtjenesten jobber vi med å gi gode opplevelser hver dag. Jeg er veldig stolt av å være vernepleier." Her kan du lese om arbeidsdagen til Trine Martens Meyer Kaspersen, fagleder, Skoklefallåsen omsorgsboliger.

   

"Det er godt å vite at tjenestemottakerne har en god hverdag og er behandlet etter beste profesjonelle skikk." Her kan du lese om arbeidsdagen til praksisstudentene på Skoklefallåsen omsorgsboliger.