Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune

   

For å lykkes i en organisasjon i stadig endring kreves det gode og dyktige medarbeidere og ledere, som har fokus på arbeidsoppgavene, kollegaene, organisasjonen og omgivelsene de virker i.

Målene i arbeidsstrategien er viktige for alle som har et arbeidsforhold i Nesodden kommune.

  • Vi har høy etisk standard
  • Vi har dyktige, selvstendige og faglig oppdaterte medarbeidere
  • Vi skaper gode møter i samarbeid med brukere, innbyggere og andre samarbeidspartnere
  • Vi har en kultur som fremmer nytenkning og utvikling av våre tjenester
  • Vi har målrettede ledere som stiller tydelige krav og forventninger, og som ser den enkelte
  • Vi har et godt samarbeid mellom partene på alle nivåer i organisasjonen

 

Her kan du lese hele arbeidsgiverstrategien vår. (PDF, 294 kB)