Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet for Flaskebekk

Utvidet frist for merknader grunnet endrede kunngjøringsdatoer i Amta. Ny kunngjøring i Amta er 25. januar 2017. Ny, utvidet frist for merknader er 8. mars 2017.

Planens formål

Plan- og teknikkutvalget behandlet i møte den 20.12.2016 oppstart av områdeplanen for Flaskebekk. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres varsel om oppstart av reguleringsarbeidet for Flaskebekk. Planen utarbeides som en områderegulering, jfr. plan-og bygningsloven § 12 -2.

Utarbeidelsen av områdereguleringen vil bli utført av Nesodden kommune. Området er i dag hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse samt Landbruk-, natur- og friluftsformål i kommuneplanens arealdel. Planarbeidet igangsettes med bakgrunn i behovet for opprydding i vann- og avløpsforholdene, jf. kommunens hovedplan for drikkevann og vannmiljø.

 

Informasjonsmøte

I forbindelse med oppstart av planarbeidet ønsker Nesodden kommune beboere og andre interesserte velkommen til et åpent informasjonsmøte på Tangenten, Kongleveien 2. Tidspunkt for møtet er onsdag 01.02.2017, klokken 17.15-19.15.

 

Plandokumenter            

Link til saken med alle plandokumenter.  

Planinnsyn med mulighet for å se planen på kart og flyfoto.

 

Plandokumentene er lagt ut på Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2, og under planer/høringer på kommuens nettside i tiden 11.01.17 til 08.03.17.

 

Merknader/kommentarer til det igangsatte planarbeidet merkes med vårt saksnummer 16/2930 og rettes per post til Nesodden kommune, PB 123, 1452 Nesoddtangen, eller på e-post postmottak@nesodden.kommune.no innen 08.03.2017.

 

Ny kunngjøringdato: 25.01.2017

Ny frist for merknader: 08.03.2017

Publisert av Mari Berntsen. Sist endret 12.01.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering