Reguleringsplan for Skogsrudveien omsorgsboliger, 1.gangsbehandling

Plan- og teknikkutvalget har i møte 07.02.2017 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtatt utlagt til offentlig ettersyn: «Forslag til reguleringsplan for Skogsrudveien 9/185, 9/190 m.fl» 

 

Planens formål

Formålet med planarbeidet er at gnr/bnr 9/185 og 9/190 reguleres til omsorgsboliger med tilhørende hage, parkering, trafikkareal og aktivitetssenter. Det vil reguleres ny adkomstvei langs nordlig side av planområdet. Øvrige eiendommer vil reguleres til boligformål. For eneboligene er dette i tråd med dagens bruk.

 

Plandokumenter

Link til saken med alle plandokumenter

Planinnsyn med mulighet for å se planen på kart og flyfoto

 

Plandokumentene er også lagt ut til gjennomlesing på Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2.

 

Informasjonsmøte

I forbindelse med offentlig ettersyn av planarbeidet ønsker Nesodden kommune beboere og andre interesserte velkommen til et informasjonsmøte på Tangenten, Kongleveien 2.

Tidspunkt for møtet er onsdag 01.03.2017, klokken 17.00-19.00.

 

 

Merknader til planforslaget

Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken: 2016/0205 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen 29.03.2017

 

Kunngjøringsdato: 15.02.2017

Frist for merknader: 29.03.2017

Publisert av Mark Nordheim Ohare. Sist endret 15.02.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering