Orientering om vedtak - Marikloppa veien

Nesodden kommunestyret vedtok i møte 25.04.2018 reguleringen for Marikloppa veien, med planid 20160200.

Bakgrunnen for reguleringen  er å legge til rette for etablering av fortau langs Marikloppa veien, fra fv. 105, Fjellveien. Fortauet kobles direkte til eksisterende gang- og sykkelveg langs Fjellveien, og etableres på sørsiden av Marikloppa i en lengde på om ca. 250 meter.

 

Saksdokument

Planinnsyn

 

 

Fristen for å klage er 20.06.2018.

Berørte parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket innen tre uker.

 

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

 

Klage på vedtaket, og eventuelt krav om innløsning, kan du sende til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen eller på e-post: post@nesodden.kommune.no

 

Merk klagen med saksnummer 16/610

Fant du det du lette etter?