Oppstart av reguleringsarbeid, Kløftaveien 121

Plan- og teknikkutvalget vedtok i møte 28.11.2017 om at det skal startes arbeid med regulering i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

Planens formål

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bolig i form av leilighetsbygg. Eiendommen er i dag ubebygd, og er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

 

Planområdet har blitt utvidet på grunn av gang- og sykkelvei.

 

Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven.

 

Link til saken med alle plandokumenter

Planinnsyn

 

Innspill til høringen

 

Informasjon om planarbeidet er lagt ut på Nesodden kommunesenter, Kongleveien 2, og på kommunes nettsider under HØRING/KUNNGJØRING i tiden 10.08.2018 til 07.09.2018.

 

Merknader til planarbeidet sendes til:

Frost Arkitekter AS v/Maia Hodne

Rådhusgata 4, 0151 Oslo

Telefon: 459 17 335/ 40 10 76 32

 

 

E-post: maia@frostark.no

Fant du det du lette etter?