Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Sagstubben 18 (Bråten) gnr/bnr 23/40, 23/26 m.fl.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Sagstubben 18 (Bråten).

Nesodden kommunestyre har i møte 23.05.2018, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, vedtatt reguleringsplan for Sagstubben 18.

 

Formålet med utbyggingsavtale er å sikre finansiering og gjennomføring av teknisk infrastruktur. Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.

 

Eventuelle innspill merkes med vår referanse i saken: 2015/0192 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til postmottak@nesodden.kommune.no.

 

Kunngjøringsdato: 19.09.2018

Fant du det du lette etter?