Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Bomansvik (BB1) gnr/bnr 14/132 og 14/133

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Bomansvik (BB1) gnr/bnr 14/132 og 14/133.

Nesodden kommunestyre har i møte 28.02.2018, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, vedtatt reguleringsplan for Bomansvik (BB1) gnr/bnr 14/132 og 14/133.

 

Formålet med utbyggingsavtale er å sikre finansiering og gjennomføring av teknisk infrastruktur. Fremforhandlet avtale vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Inngått avtale vil bli kunngjort.

 

Eventuelle innspill merkes med vår referanse i saken: 09/262 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til postmottak@nesodden.kommune.no.

 

Kunngjøringsdato: 19.09.2018

Fant du det du lette etter?