Omregulering Berger stadion - 1.gangsbehandling

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14 er det vedtatt å legge revidert reguleringsplan med plankart datert 14.06.2017, revidert 13.01.2017 og bestemmelser datert 21.06.2007, revidert 13.01.2017 ut på offentlig ettersyn.  

Planens formål

Hensikten med omreguleringen av Berger multisportanlegg er å sørge for at det blir sammenfall mellom eiendomsgrense og plangrense til planens søndre del samt tilrettelegge for multisportanlegget. Dette skal ikke påvirke eksisterende løypenett eller anlegg på noen måte. Endret reguleringsplan med tilhørende plankart og bestemmelser bidrar til sammenfall mellom eiendomsgrenser og plangrenser samtidig som den tilrettelegger for multisportanlegget. Videre er det gjennom bestemmelsene sikret at kulturminner, registrerte og ikke-registrerte, ikke skades i forbindelse med anleggsarbeid.

 

 

 

Plandokumenter

Link til saken med alle plandokumentene

Planinnsyn med mulighet for å se planen på kart og flyfoto

 

 

 

 

Merknader til høringen

Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken: 16/2788 og sendes skriftlig til
Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til
postmottak@nesodden.kommune.no innen 03.05.2017

 

 

Kunngjøringsdato: 22.03.2017
Frist for merknader: 03.05.2017

Publisert av Mille Astrup Rønning. Sist endret 22.03.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering