Offentlig høring/ettersyn av Nordstrand og Dalbo, ny 2.gangsbehandling

Plan- og teknikkutvalget vedtok i møte 05.06.2018, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10,vedtatt å legge ut forslaget til områdeplan for Nordstrand og Dalbo, som vist på plankart datert 08.05.2018, med tilhørende bestemmelser datert 18.04.2018, ut på offentlig ettersyn/høring.

 

Frist for innsendelse av innspill til planforslaget er: 20.09.2018.

Planens formål

Bakgrunn for planarbeidet er Hovedplan for drikkevann og vannmiljø som ble vedtatt i 2009, og føringer lagt i kommuneplanens arealdel.

 

Link til plan- og teknikkmøte den 05.06.2018 med alle plandokumenter

Planinnsyn

 

Innspill til høringen

Forslaget er lagt ut på Nesodden kommunesenter -Tangenten, Kongleveien 2, og på kommunens nettsider under HØRING/KUNNGJØRING i tiden 09.08.2018 til 20.09.2018. Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken: 12/2336 og sendes skriftelig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen 20.09.2018.

 

Innspillene som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til planutvalget. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere innspillene samlet i vår fremstilling til planutvalget.

 

 

Innspillene som kommer inn er grunnlaget for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til planutvalget. Vi har dessverre ikke kapasitet til å gi hver enkelt innsender et personlig svar, men vil kommentere innspillene samlet i vår fremstilling til planutvalget

Fant du det du lette etter?