Offentlig ettersyn/høring av områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, vedtok plan- og teknikkutvalget den 27.november 2018 å legge områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand, PlanID 20160206, som vist på plankart datert 14.03.2018, med tilhørende bestemmelser datert 23.03.2018, ut på offentlig ettersyn/høring.

Bakgrunnen for planen er Hovedplan for drikkevann og vannmiljø, vedtatt i 2009, samt føringer i kommuneplanens arealdel.

 

Forslaget er lagt ut på Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2, og på kommunens nettsider www.nesodden.kommune.no

 

For mer informasjon om vedtak og saksdokumenter, se Planinnsyn

 

 

Velkommen til informasjonsmøte om områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand i Elevkantinen på Tangenten, Kongleveien 2, den 11.februar kl. 17.15-19.15

 

Høringsperiode: 12.12.2018 til 19.02.2019

 

I forbindelse med utsendelse av brev om offentlig ettersyn/høring av områdeplan for Flskebekk og Sjøstrand ble det en systemsvikt som medførte at brevet ikke ble sendt ut i riktig tid. Fristen for å komme med merknader er derfor utsatt til henholdsvis 19.februar 2019.

 

Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken 16/2930 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no, innen 19.02.2019

Fant du det du lette etter?