Kvalitetsplan for SFO 2018-2022 på høring

Glade barn. Foto: Istockphoto - Klikk for stort bilde

 

Kvalitetsplan for SFO i Nesodden kommune legges ut på høring med frist 18.9.2018.

 

Skolefritidsordningen (SFO) skal være et fritidstilbud for alle elever på 1.- 4.trinn og funksjonshemmede elever på 5.- 7. trinn. SFO er en unik arena for å gi barn med ulik alder og ulike forutsetninger muligheter til å gjøre ting sammen. SFO skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser for barna. I skolefritidsordningen skal barna oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet. SFO skal også tilrettelegge for læringsstøttende aktiviteter.

Høringsperioden er satt fra 4.9.2018 til 18.9.2018, og skriftlige uttalelser må være oss i hende innen periodens utløp. Uttalelser som kommer inn etter høringsperiodens utløp kan ikke påregnes å bli tatt med i den endelige sluttbehandlingen av planen. Tilsvarende gjelder for uttalelser om nye forslag eller innspill som ikke vedrører planforslaget. Planen antas sluttbehandlet i kommunestyret i oktober 2018.

 

Her er lenken til høringsutkastet "Kvalitetsplan for SFO 2018-2022". (PDF, 2 MB)

 

Høringsuttalelser sendes helst digitalt til ingrid.kringlebotn@nesodden.kommune eller postmottak@nesodden.kommune.no.

Uttalelser kan også sendes til

Nesodden kommune

v/ Ingrid Kringlebotn,

Pb. 123,

1451 Nesoddtangen

 

Alle høringsuttalelser bes merket med saksnummer 07/1362 og undertegnes med fullt navn. Høringsuttalelsene er ikke unntatt offentlighet.

 

Eventuelle uklarheter/spørsmål kan rettes til Samfunnsplanlegging og tjenesteutvikling ved Ingrid Kringlebotn: tlf. 66 96 43 95/99 03 04 08/ ingrid.kringlebotn@nesodden.kommune.no.

Fant du det du lette etter?