Høring om Forskrift om rett til opphold i sykehjem - kriterier og ventelister

Sommeren 2016 vedtok Stortinget lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Lovene pålegger kommunene å føre ventelister over pasienter eller brukere som venter på langtidsopphold.

 

Nesodden kommune har derfor utarbeidet lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem – kriterier og ventelister. Forskriften legges nå ut på åpen høring. Frist for å gi uttalelse er 30.04.17.

 

Formål med forskriften

Formålet med forskriften er å bedre rettsstillingen for pasienter og brukere med omfattende tjenestebehov som har krav på heldøgnsopphold i institusjonen.

 

Relevante plandokument

 

Innspill til høringen

Innspill til forskriften merkes med vår referanse i saken 17/338, og sendes skriftlig til:

Nesodden kommune

Postboks 123

451 Nesoddtangen,

eller på e-post til postmottak@nesodden.kommune.no innen 30.04.17. 

Fant du det du lette etter?