Høringer - planinnsyn (Hovedside)

Bilde av Follokart planinnsynBilde av Follokart planinnsyn I Planinnsyn vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Du kan selv skru av og på de karttypene du ønsker. Dersom du setter på Planer under behandling, vil du få opp alle områdene hvor det pågår planarbeid.I Planinnsyn kan du følge en planprosess på veien.

- Her har du en brukerveiledning for PlanInnsyn med plandialog  (PDF, 2 MB)

Follo‐kommunene har felles kartløsning som består av flere ulike kartklienter.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Bomansvik (BB1) gnr/bnr 14/132 og 14/133.

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale for Sagstubben 18 (Bråten).

Smilende barn

 

Kvalitetsplan for SFO i Nesodden kommune legges ut på høring med frist 18.9.2018.

 

Skolefritidsordningen (SFO) skal være et fritidstilbud for alle elever på 1.- 4.trinn og funksjonshemmede elever på 5.- 7. trinn. SFO er en unik arena for å gi barn med ulik alder og ulike forutsetninger muligheter til å gjøre ting sammen. SFO skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser for barna. I skolefritidsordningen skal barna oppleve mestring i et miljø preget av omsorg og trygghet. SFO skal også tilrettelegge for læringsstøttende aktiviteter.

Utsikt ned mot Kavringen og inn mot Oslo- sommerstid.

 

 

 

Vann- og avløpsløsning for Ildjernet, Suteren, Lindholmen, Vestsiden, Smalsundet, Kavringen og Kavringstrand

Som et ledd i oppfølging av «Hovedplan for drikkevann og vannmiljø» bistår Nesodden kommune Ildjernet og omegn VA-lag med å finne den beste vann- og avløpsløsning for beboerne på Ildjernet og omkringliggende småøyer, samt båtsenteret på Kavringen.

Ny vegang- og sykkelvei på Nesodden 2018


Nå starter Statens vegvesen arbeidet med å bygge nye gang- og sykkelveier på Nesodden. Hensikten med prosjektet er å etablere sammenhengende gang- og sykkelveiforbindelser langs fylkesvei (fv.) 107 og fylkesvei (fv.) 156, og dermed bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for gående og syklende.

Fant du det du lette etter?