Høringer - planer

Bilde av Follokart planinnsyn - Klikk for stort bildeBilde av Follokart planinnsyn I Planinnsyn vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Du kan selv skru av og på de karttypene du ønsker. Dersom du setter på Planer under behandling, vil du få opp alle områdene hvor det pågår planarbeid.

I Planinnsyn kan du følge en planprosess på veien.

- Her har du en brukerveiledning for PlanInnsyn med plandialog  (PDF, 2 MB)

Follo‐kommunene har felles kartløsning som består av flere ulike kartklienter.

Utsikt ned mot Kavringen og inn mot Oslo- sommerstid.

 

 

 

Vann- og avløpsløsning for Ildjernet, Suteren, Lindholmen, Vestsiden, Smalsundet, Kavringen og Kavringstrand

Som et ledd i oppfølging av «Hovedplan for drikkevann og vannmiljø» bistår Nesodden kommune Ildjernet og omegn VA-lag med å finne den beste vann- og avløpsløsning for beboerne på Ildjernet og omkringliggende småøyer, samt båtsenteret på Kavringen.

Tursti kveld 1

Nesodden kommune inviterer frivillige organisasjoner, lag og foreninger til å søke tilskudd til lyssetting av turstier med solcellelys. Det er satt av 60 000 kroner i tilskudd i 2018.

Nesodden kommunstyret har i møte 21.03.2018, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 , vedtatt reguleringsplan for Eplehagen barnehage, med planid 20160203.

Båtliv

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok 31.1.18 å sende forslag til endringer i lokal forskrift om forbud mot utslipp av kloakk i sjøområdet fra skip, inkludert fritidsfartøy m.m. ut til høring.  Høringsdokumentene finner du her.

 

Høringsfrist

6. juni 2018

Send inn uttalelse til post@nesodden.kommune.no eller pr. post til Nesodden kommune, postboks 123, 1451 Nesoddtangen. Merk uttalelsen med sak 17/2848.

 

Ny vegang- og sykkelvei på Nesodden 2018


Nå starter Statens vegvesen arbeidet med å bygge nye gang- og sykkelveier på Nesodden. Hensikten med prosjektet er å etablere sammenhengende gang- og sykkelveiforbindelser langs fylkesvei (fv.) 107 og fylkesvei (fv.) 156, og dermed bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for gående og syklende.

Kommunal planstrategi - illustrasjon

Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i en kommune. Planstrategi og planprogram for rullering av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyre i april 2017.

 

I planstrategien gjør kommunestyret strategiske valg for utviklingen av kommunen og bestemmer hvilke planer som skal utarbeides for de neste årene. Dette skal gjøre kommunens planlegging mer målrettet.

Fant du det du lette etter?