I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-14 er det vedtatt å legge revidert reguleringsplan med plankart datert 14.06.2017, revidert 13.01.2017 og bestemmelser datert 21.06.2007, revidert 13.01.2017 ut på offentlig ettersyn.  

Plan- og teknikkutvalget har i møte 07.02.2017 i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtatt utlagt til offentlig ettersyn: «Forslag til reguleringsplan for Skogsrudveien 9/185, 9/190 m.fl» 

 

Utvidet frist for merknader grunnet endrede kunngjøringsdatoer i Amta. Ny kunngjøring i Amta er 25. januar 2017. Ny, utvidet frist for merknader er 8. mars 2017.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering