Høringer - planinnsyn (Hovedside)

Bilde av Follokart planinnsynBilde av Follokart planinnsyn I Planinnsyn vil du finne alle gjeldende planer og planer under arbeid. Du kan selv skru av og på de karttypene du ønsker. Dersom du setter på Planer under behandling, vil du få opp alle områdene hvor det pågår planarbeid.I Planinnsyn kan du følge en planprosess på veien.

- Her har du en brukerveiledning for PlanInnsyn med plandialog  (PDF, 2 MB)

Follo‐kommunene har felles kartløsning som består av flere ulike kartklienter.

Plan- og teknikkutvalget vedtok i møte 28.11.2017 om at det skal startes arbeid med regulering i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

 

5. juni vedtok plan- og teknikkutvalget å legge parkeringsstrategi og parkeringsnorm ut på offentlig høring/ettersyn.

 

Frist for innsendelse av innspill er: 4. oktober 2018.  

 

 

Plan- og teknikkutvalget vedtok i møte 05.06.2018, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10,vedtatt å legge ut forslaget til områdeplan for Nordstrand og Dalbo, som vist på plankart datert 08.05.2018, med tilhørende bestemmelser datert 18.04.2018, ut på offentlig ettersyn/høring.

 

Frist for innsendelse av innspill til planforslaget er: 20.09.2018.

 

 

Plan- og teknikkutvalget vedtok i møte 26.06.2018 å legge forslag til reguleringsplan for Sofienlund med planident 20170121, ut på offentlig ettersyn. Vedtaket ble gjort i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10.

severdighetsskilt_-_brunt_18070_995s9a

 


I henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 vedtok Kultur- og miljøutvalget den 11.06.2018 å legge planprogram samt varsel om oppstart av planarbeid, ut på offentlig ettersyn/høring i seks uker.

 

Utsikt ned mot Kavringen og inn mot Oslo- sommerstid.

 

 

 

Vann- og avløpsløsning for Ildjernet, Suteren, Lindholmen, Vestsiden, Smalsundet, Kavringen og Kavringstrand

Som et ledd i oppfølging av «Hovedplan for drikkevann og vannmiljø» bistår Nesodden kommune Ildjernet og omegn VA-lag med å finne den beste vann- og avløpsløsning for beboerne på Ildjernet og omkringliggende småøyer, samt båtsenteret på Kavringen.

Fant du det du lette etter?