Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs Fv. 1406, Fjellstrand skole - Kirkeveien

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs Fv. 1406 Fjellstrand skole- Kirkeveien.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelvei langs fylkesveien. Strekninger er 4,2 km lang og starter i vest ved Fjellstrand skole. Den følger Fv. 1406 Kirkeveien mot øst, til rundkjøringen mellom Fv. 156 Jaerveien og Fv. 1406 Kirkeveien/Kirkekrysset. Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

 

Se vedlegg:

Reguleringsplankart (PDF, 4 MB)

Premissnotat (PDF, 3 MB)

Notat om trasévalg (PDF, 19 MB)

 

Eventuelle innspill merkes med saksnummer: 20/2967 og sendes på epost til post@nesodden.kommune.no eller per brev til Nesodden kommune, postboks 123, 1451 Nesoddtangen, innen 30.11.2020.

 

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Zara Berg, tlf: 984 74 320/ zara.berg@nesodden.kommune.no