Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering "Brattbakken/Skaugumvei", gnr. 29 bnr. 2

Plan- og teknikkutvalget vedtok 05.02.2019 å gi samtykke til oppstart planarbeid i sak PT004/19. I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for BRATTBAKKEN/SKAUGUMVEI med tilgrensende veiareal.

Hensikten med planarbeidet er å endre dagens regulering («Brattbakken øvre del, Skaugumveien og Morgensolbakken» fra 2007 og «Brattbakken» fra 2012) som veg med offentlig formål og kjøreveg samt kombinert turveg/veg, til felles veg (privat). Det blir ingen endring av dagens regulerte vegbredde.

 

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning.

 

 

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 20. juni 2019 rettes til Arkitekttjenester nesodden AS v/Yngve Derlick, Øvre Utsiktsvei 43B, 1450 Nesoddtangen eller yngve.derlick@arkitekt-nesodden.no – tlf 911 82 912.

 

 

Planforslaget finner du ved å trykke på linken under som heter planinnsyn:
Planinnsyn
Saksdokumenter fra plan- og teknikkutvalget den 05.02.2019

 

 

Du kan også finne den i papirutgave i Tangenten - Nesodden kommunesenter, Kongleveien 2.

Fant du det du lette etter?