Varsel om oppstart av detaljreguleringsarbeid for gang- og sykkelvei langs Fv. 156 Tusse - Dal skole og Glenne beiskille - Grøstad

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for «Gang- og sykkelveg (GSV) langs fv. 156 mellom Tusse og Dal skole og mellom Glenne veiskille og Grøstad» i Frogn og Nesodden kommune. Se kartutsnitt.

 

 

Klikk for stort bilde 
 

Formålet med planene er å etablere sammenhengende gang- og sykkelveg på østsiden av fylkesveien mellom Tusse-krysset og Grøstad bussholdeplass. Bakgrunnen for planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for myke trafikanter.

 

Dokumentene for reguleringen er lagt ut på Planinnsyn

 

Eventuelle innspill merkes GSV fv. 156 og sendes til Viken fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo eller e-post til sabrinab@viken.no innen 18. februar 2020. Det vil ikke bli sendt ut svarbrev til innspillene, men innspillene vil bli behandlet og følge planen.

 

 

 

Informasjonsmøte om planarbeidet vil bli holdt tirsdag 4. februar 2020 klokken 18.30 på Dal skole, Nesoddveien 207, 1455 Nordre Frogn.

 


Spørsmål kan rettes til prosjektleder Sabrina Bayer på telefon 48 18 37 60 eller
e-post sabrinab@viken.no.