Vann- og avløpsløsning for Ildjernet og omegn

Utsikt inn mot Oslo

Foto MMB - Klikk for stort bildeUtsikt mot Kavringen - Foto MMB

 

Vann- og avløpsløsning for Ildjernet, Suteren, Lindholmen, Vestsiden, Smalsundet, Kavringen og Kavringstrand

Som et ledd i oppfølging av «Hovedplan for drikkevann og vannmiljø» bistår Nesodden kommune Ildjernet og omegn VA-lag med å finne den beste vann- og avløpsløsning for beboerne på Ildjernet og omkringliggende småøyer, samt båtsenteret på Kavringen.

Ildjernet og omegn VA-lag skal selv bygge internt trykkavløpsnett på Ildjernet og omegn og frem til Kavringstrand brygge. Byggingen av det private VA-anlegget starter denne sommeren og vil pågå fram til forsommeren 2019. Det er entreprenør Arne Rød som har fått dette oppdraget. Fra Kavringstrand brygge bygger kommunen sjøledninger for vann og avløp fram til Alværn (se nedenfor).

 

Sjøledning for vann og avløp mellom Kavringstrand brygge og Alværn pumpestasjon

Prosjekteringen av den kommunale pumpestasjonen og sjøledningen fra Kavringstrand brygge til Alværn pumpestasjon er nå ferdig og ØPD AS har fått oppdraget.

 

Kommunens prosjekt omfatter utbedring av eksisterende Kavringstrand brygge, nytt pumpehus på brygga og nye sjøledninger for vann og avløp fra brygga til Alværn pumpestasjon. 
Arbeidene starter opp i slutten av mai måned med oppstart fra Alværnsiden med ilandføring til Alværn pumpestasjon. Deretter legges sjøledningene mot Kavringstrand brygge.

 

Pga Fylkesmannens mudringsforbud i perioden 15. mai – 15. september 2018, vil det bli en stopp i prosjektet i denne perioden. Fra september 2018 starter arbeidene med utbedring av Kavringstrand brygge og ny pumpestasjon.

 

Både det private trykkavløpsanlegget på Ildjernet og omegn og kommunens prosjekt er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2018.

                                                                         

Fant du det du lette etter?