Utdeling av midler fra Bjarne Wesmann Kjelsen og hustru Carla W. Kjelsens legat

Styret i Kjelsens legat (org.nr. 977124050) har besluttet å dele ut midler, totalt kr 100.000. Legatets vedtekter § 4 punkt 2 og 3 gir ramme for hvem som kan søke. Stipend vil kunne gis på inntil kr 15.000 til begavet ungdom fra Nesodden for akademisk utdannelse. Videre vil trengende og eldre på Nesodden kunne søke midler for eksempel til fellesutflukter, arrangementer eller andre goder som kan være til nytte eller hygge. Statuttene kan du lese her.

Skriftlig søknad sendes:

NAV Nesodden, P.b. 33, 1451 Nesoddtangen 
nav.nesodden@nav.no

Søknadsfrist: 15.09.2019

Fant du det du lette etter?