Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn – Strandlia 2, gnr/bnr 25/23.

Nesodden kommunestyre vedtok 28.09.2022, i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2, reguleringsplan for Strandlia 2, gnr/bnr 25/23.

I tråd med kravet i plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd legges fremforhandlet utbyggingsavtale for Strandlia 2 ut til offentlig ettersyn. Varsel om forhandlinger om utbyggingsavtale ble kunngjort 01.02.2016 og avtalen er fremforhandlet av Nesodden kommune. Avtalen skal etter høringsperioden behandles i Formannskapet og vedtas av Nesodden kommunestyre.

 

Formålet med avtalen er å sikre kontantbidrag til følgende offentlige infrastrukturtiltak: Utbedring av Skogheimkrysset på Fagerstrand (kryss mellom fv. 157 og Myklerudveien).


Utbyggingsavtale Strandlia 2 (PDF, 185 kB) 

 

Eventuelle innspill merkes med vår referanse i saken: 22/3204 og sendes på e-post til post@nesodden.kommune.no, eller skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, innen fristen den 30.12.2022