Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn - Sagstubben 18 gnr/bnr 23/40 og 23/26 m.fl

I brevet datert 09.07.2019 og annonsen i AMTA den 10.07.2019 vises det til feil høringsfrist, dette medfører at utbyggingsavtalen kunngjøres på nytt i AMTA den 28.08.2019. Ny frist for innspill er 29.09.2019.

 

I tråd med kravet i plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd legges fremforhandlet utbyggingsavtale for Sagstubben 18 ut til offentlig ettersyn.

Avtalen er fremforhandlet av Nesodden kommune og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av plan- og teknikkutvalget 26.06.2019. Avtalen skal etter høringsperioden behandles i Formannskapet og vedtas av Nesodden kommunestyre.

 

 

Formålet med avtalen er å sikre kontantbidrag til følgende offentlige infrastrukturtiltak:

 

                -              Utbedring av Skogheimkrysset på Fagerstrand (kryss mellom fv. 157 og Myklerudveien)

 

 

Utbyggingsavtalen med saksdokumenter fra plan- og teknikkutvalget den 25.06.2019

 

 

Eventuelle innspill merkes med vår referanse i saken: 15/1673 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no, innen fristen 29.09.2019.

Fant du det du lette etter?