Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn - Sagstubben 18 gnr/bnr 23/40 og 23/26 m.fl

I brevet datert 09.07.2019 og annonsen i AMTA den 10.07.2019 vises det til feil høringsfrist. Frist for innspill er 08.08.2019.

 

I tråd med kravet i plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd legges fremforhandlet utbyggingsavtale for Sagstubben 18 ut til offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Avtalen er fremforhandlet av Nesodden kommune og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av plan- og teknikkutvalget 26.06.2019. Avtalen skal etter høringsperioden behandles i Formannskapet og vedtas av Nesodden kommunestyre.

 

 

Formålet med avtalen er å sikre kontantbidrag til følgende offentlige infrastrukturtiltak:

 

                -              Utbedring av Skogheimkrysset på Fagerstrand (kryss mellom fv. 157 og Myklerudveien)

 

 

Utbyggingsavtalen med saksdokumenter fra plan- og teknikkutvalget den 25.06.2019

 

 

Eventuelle innspill merkes med vår referanse i saken: 15/1673 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no, innen fristen 08.08.2019.

Fant du det du lette etter?