Utbyggingsavtale til offentlig ettersyn - Bomansvik gnr/bnr 147132 og 14/133 m.fl.

I brevet datert 09.07.2019 og annonsen i AMTA den 10.07.2019 vises det til feil høringsfrist. Frist for innspill er 08.08.2019.

 

Avtalen er fremforhandlet av Nesodden kommune og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av plan- og teknikkutvalget 25.06.2019. Avtalen skal etter høringsperioden behandles i Formannskapet og vedtas av Nesodden kommunestyre.

Formålet med avtalen er å sikre kontantbidrag til følgende offentlige infrastrukturtiltak:

 

  • Fotgjengerundergang under fv. 156
  • Utbedring og kanalisering av veikryss i fv. 156 og fv. 101 (Hasle- /Jaerveien og Glenneveien).
  • Gang- og sykkelvei langs nordsiden av Glenneveien på stekningen fra Ugleveien til krysset i fv. 156    og fv. 101. 
  • Nytt kryss Jaerbanen, BBh1 og P1
  • Ny bussterminal

 

 

Saksdokumenter fra møte i Plan- og teknikkutvalget den 25.06.2019

 

 

Eventuelle innspill merkes med vår referanse i saken: 10/2500 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no, innen fristen 08.08.2019.

Fant du det du lette etter?