Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Skoleungdom ben - Klikk for stort bildeBarne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) lyser nå ut midler for inkludering av barn og unge. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Målgruppen er barn og unge 0-24 år som står i fare for å havne i utenforskap.

Les mer på Bufdir.no 

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 
  • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
  • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. 
  • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
  • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
  • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet. 

 

Endringer i regelverket for tilskuddsåret 2022

Mange av dere er kjent med denne ordningen fra tidligere år, men det er nå flere endringer. Det er derfor viktig å lese veilederen nøye: https://bufdir.no/globalassets/global/tilskudd-bruk-denne/inkludering/veileder-til-forskrift-2022.pdf  

 

Den kanskje viktigste endringen er at kommunen nå skal sende inn én felles søknad for alle aktivitetstyper det søkes om i kommunal regi. Målet med dette er at vi skal få større mulighet til å se kommunens satsninger i sammenheng og stå friere til å disponere midlene på en måte som bidrar til formålet med ordningen. Dette krever bedre samarbeid og intern dialog rundt de ulike søknadene. Aktører som ønsker å sende inn en søknad bes ta kontakt med kommunen ved Tom Sammerud senest 10. desember. Se kontaktinfo under.

 

Frivillige organisasjoner (registrert i Frivillighetsregisteret) og private aktører (registrert i Enhetsregisteret) kan som vanlig også søke tilskudd fra denne ordningen. Her er det ingen krav om en samlet søknad, så her søker hver enkelt gjennom Bufdirs søknadsportal.

 

Informasjon til søkere

Her finner dere årets utlysning. Vi anbefaler at alle som vil søke leser utlysningen, forskriften og veilederen nøye. Dere søker om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportalSøknadsfristen er 17. desember 2021

 

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller vil søke om midler, ta kontakt med Tom Sammerud.
Mobil: 99255023
E-post: Tom.Sammerud@Nesodden.Kommune.No