Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Spro havn - Høring av skrivemåte for nytt veinavn

Det skal etableres en ny vei i forbindelse med utbygging i tråd med vedtatt reguleringsplan for Spro Havn på Fagerstrand i Nesodden kommune, se oversiktskart (PDF, 525 kB) og detaljkart (PDF, 916 kB). Den nye veien må navnsettes.

 

Kommunen er ansvarlig for å tildele navn til gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering jf. matrikkelforskriften § 51 første ledd, og for å gjøre vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og av navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler, boligfelt, anlegg og lignende jf. lov om stadnamn § 7 første ledd.  

Berørte parter ble invitert til å komme med forslag til veinavn innen 11.05.2021, og kommunen mottok forslag fra Spro vel og Nesodden historielag. Alle forslagene er oversendt til Språkrådet for tilråding, jf. lov om stadnamn § 9.

 

Med bakgrunn i tilrådingen fra Språkrådet foreslår administrasjonen fire alternativer til navn for ny vei ned til Spro Havn: 
 

Spro havn - Navneforslag til ny vei
Forslag til nytt navn Forklaring
Sproutsikten
Kråkesølvveien Det finnes mye kråkesølv i området.
Kråkesølvsvingen Det finnes mye kråkesølv i området
Julius Rosens vei Julius Rosen hadde stor betydning for utvikling av området. Han kom til Spro i 1854. Kjøpte Spro inklusiv en del myrer. Penger til kjøpet kommer sannsynligvis som arv fra hans far som hadde vært offiser i fremmedlegionen i Afrika. Julius Rosen sto for oppdemming og isdrift på dammene i området. Han fradelte boligtomter og utparsellerte eiendommer i hele Spro. I tillegg til isdrift om vinteren var han jakteskipper og handelsmann om sommeren. Han handlet over hele Europa og overnattet bl.a. på kirkegårder fordi man ikke ble ranet der. Julius Rosen var en stor kar på over 100 kilo med ringer i ørene og fullskjegg. Det sies at han lagde sviskesuppe kokt på sjøvann. Julius Rosen var kongen i Spro. Det var stor begravelse da han døde.

 

Forslagene legges med dette ut for høring av skrivemåten jf. lov om stadnamn § 8.

 

Innspill merkes med saksnummer 21/1452 og sendes innen 19.11.2021 til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post: post@nesodden.kommune.no