Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Oppstart av anleggsarbeid i Nedre og Øvre Utsiktsvei

Gravemaskin
Flickr.com - Klikk for stort bildeFossum Anlegg AS skal legge nytt kommunalteknisk anlegg i Nedre- og Øvre Utsiktsvei. Dette innebærer nye vann- og avløpsrør, breddeutvidelse av vei, og oppgradering av  veibelysningen. Bakgrunnen for tiltaket er å rydde opp i private løsninger for vann og avløp, etablere brannvannsforsyning og sikre fremkommelighet for nødetater.

Oppstart: Januar 2022
Ferdigstillelse: Høsten 2022

 

Alternativ gangsti til Nesoddtantangen brygge

Syklister og gående som bruker Nedre- og Øvre Utsiktsvei for å komme seg til og fra Nesoddtangen brygge må finne alternativ rute, da det vil ikke være mulig å passere gjennom anleggsområdet. Planlegg derfor ekstra tid ved reising. Her finner du kart med alternativ rute (PDF, 285 kB). Vi beklager ulempene stengingen av veien medfører for reisende gjennom området.

 

Sprenging av fjell

Arbeidet innebærer en god del fjellsprenging for å utvide veien og lage grøfter, hvilket betyr at beboerne vil oppleve en del støy og rystelser. Entreprenøren har stort fokus på sikkerhet og vil sørge for å ivareta dette til enhver tid. I forbindelse med sprenging vil det bli varslet med sirene i forkant av salven, og vakthold plasseres rundt for å sikre området. Salven dekkes til med matter for å unngå steinsprut. Nærliggende hus blir forhåndsvurdert av en fagperson, og målere monteres for å overvåke rystelsesverdier.

 

Anleggstrafikk

Det vil bli en del anleggstrafikk med store maskiner og lastebiler i Utsiktsveien og omkringliggende gater, og vi ber om at beboere er ekstra oppmerksomme på disse. Entreprenør har egne sikringstiltak som ryggekamera og ryggevakt når maskinene er i bevegelse. 

 

Parkering

Beboere vil til enhver tid ha gang-mulighet til egen eiendom, men det vil i perioder bli stengt for biltrafikk. Vi ber da om at bilene ikke parkeres til hinder for anlegget, men langs vei utenfor anleggsområde eller at man låner plass hos naboen. Dere vil få nærmere informasjon om når innkjøringene blir stengt.