Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Offentlig høring av Trafikksikkerhetsplan Nesodden kommune 2021-2024

Kultur-, miljø- og teknikkutvalget vedtok den 06.05.2021 å legge ut forslaget til Trafikksikkerhetsplan for perioden 2021-2024 ut på offentlig ettersyn/høring.

Trafikksikkerhetsplan for Nesodden kommune 2021-2024 er en rullering av forrige plan, med oppdatering av mål, strategier, oppdrag og tiltak. Planen fremmes som en temaplan og har med dette som oppgave å konkretisere mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel innenfor et tema.

 

Planen skal videre legge til rette for smidigere implementering av tiltak i økonomiplanleggingen. Trafikksikkerhetsplanen i seg selv medfører ikke bevilgning av midler til gjennomføring av tiltak, men planen blir et viktig kunnskapsgrunnlag for prioritering av fremtidige innspill til nye prosjekter i kommende økonomi- og handlingsplaner.

 

Nesodden kommune ønsker med dette at berørte aktører og interesseorganisasjoner gir innspill til planen.

 

Trafikksikkerhetsplanen kan leses her:

 

https://pub.framsikt.net/plan/nesodden/plan-ts-planen/#/

 

Frist for å komme med innspill er 1. august 2021. Kommentarer og innspill til arbeidet med trafikksikkerhet i Nesodden kommune kan sendes til e-post post@nesodden.kommune.no. Merk Innspill trafikksikkerhet.