Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Offentlig ettersyn/høring: Forslag til reguleringsplan for Håkonskastet, 1. gangsbehandling av planforslag

Plan- og byggesaksutvalget i Nesodden kommune vedtok den 14.12.2021, i henhold til plan- og bygningsloven §12-10, å legge ut forslag til detaljregulering for Håkonskastet, PlanID 20200220, vist på plankart datert 02.09.2021 og reguleringsbestemmelser datert 23.11.2021, ut til offentlig ettersyn.

Plankart av Håkonskastet Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for næringsutbygging, innfartsparkering, rundkjøring og et friområde på Håkonskastet. Planforslaget legger vekt på fleksibilitet og kvalitet, spesielt i henhold til næringsutbygging. For å kunne utvikle området er det nødvendig med en trafikksikker og trygg adkomst. Dette er løst med en ny rundkjøring på fylkesvei 157. Denne rundkjøringen vil også være viktig for avkjøringen til Sunnaas sykehus.

 

Planforslaget og saksdokumenter finner du i lenkene under

Planforslag

 

Les plandokumentene og den politiske behandlingen her

 

 

Høringsperioden er fra 22.12.2021 til 09.02.2022

 

Eventuelle innspill merkes med vår referanse i saken: 18/1852, og sendes på e-post til post@nesodden.kommune.no,  eller skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, innen fristen den 09.02.2022