Offentlig ettersyn/høring: Forslag til detaljregulering for Bjørnemyrveien, 1. gangsbehandling av planforslag.

Plan- og byggesaksutvalget i Nesodden kommune vedtok den 13.09.2022, i henhold til plan- og bygningsloven §12-10, å legge forslag til detaljregulering for Bjørnemyrveien, PlanID 20200218, vist på plankart datert 25.08.2022, og reguleringsbestemmelser datert 01.09.2022, ut til offentlig ettersyn.

 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for to boligblokker på 4 etasjer i Bjørnemyrveien 15, eiendom gnr. 1 bnr. 721. Tomten er i dag bebygd av en tomannsbolig med tilhørende garasjer. Forslag til detaljregulering legger opp til rundt 33 boliger, med en tilhørende lekeplass og parkeringskjeller.

 Høringsperioden er fra 19.10.2022 til 30.11.2022

 

Planforslaget finner du på arealplaner.no under Nesodden kommune ved å søke opp PLAN-NAVN: Bjørnemyrveien eller PLAN-ID: 20200218

 

Eventuelle innspill merkes med vår referanse i saken: 20/513, og sendes på e-post til post@nesodden.kommune.no, eller skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, innen fristen den 30.11.2022