Offentlig ettersyn/høring av reguleringsplan for Tangentoppen

I brevet datert 04.07.2019 og annonsen i AMTA den 10.07.2019 vises det til at høringsfristen er 22.09.2019. Dette er feil. Frist for innspill er 04.09.19.

 

Plan- og teknikkutvalget i Nesodden kommune vedtok den 25.06.2019, i henhold til plan- og bygningsloven §12-10, legge ut forslag til detaljregulering for «Tangentoppen», Plan ID 20180215, vist på plankart datert 07.06.2019 og reguleringsbestemmelser datert 07.06.2019, og illustrasjonsplan (tegning nr L01-B02) datert 09.05.2019, ut til offentlig ettersyn.

 

Følgende punkter ble lagt til i plan- og teknikkutvalgte den 25.06.2019:

1. Det innarbeides i reguleringsbestemmelsene at BGF samlet for alle områder (inkl. gatetun) er minst 0,8.

 

                I miljøoppfølgingsplanen skal i tillegg minst følgende punkter synliggjøres:

 

2. Det skal i størst mulig grad plantes bievennlige planter, men gjerne med stort innslag av bærbusker og frukttrær

3. Byggeprosess og bygg skal ha minst tilsvarende ambisjoner som Breeam-Nor Excellent

4. Det skal foretas livssyklusanalyse av byggeprosjektet med mål om at det i størst mulig grad skal være energi- og klimanøytralt

5. Det skal vurderes om det kan lages vannsisterner for regnoppsamling eller tilsvarende systemer for vanning av grøntområdene.

6. Det skal bestrebes å ha fossilfri byggeplass.

 

Klikk for stort bilde

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av fire leilighetsbygg, med tilhørende parkering under bakken, offentlig gatetun og næring i alle førsteetasjer. Det er i tillegg foreslått en oppgradering av den kommunale veien Blomsterveien frem til avkjørselen til området.

 

Informasjonsmøte

Det avholdes folkemøte på Tangenten (adr: Kongleveien 2, 1451 Nesoddtangen), den 22.august klokken 18.00.

 

Høringsperiode: 10.07.2019 til 04.09.2019.

 

 

Planforslaget finner du ved å trykke på følgende lenker:

 

Planinnsyn

 

Saksdokumenter fra møte i Plan- og teknikkutvalget den 25.06.2019

 

 

Utskrevet versjon i papirutgave finner du på Tangenten - Nesodden kommunesenter, Kongleveien 2.

 

 

Eventuelle innspill merkes med vår referanse 18/2856, og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen 04.09.2019.

Fant du det du lette etter?