Offentlig ettersyn/høring av planforslag for Skjønhaug, 1.gangsbehandling


I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10, legges forslag til detaljregulering for Skjønhaug, planid 20140186, vist på plankart datert 20.03.2019 med tilhørende bestemmelser datert 20.03.2019, ut på offentlig ettersyn/høring.

Hovedformålet med planforslaget er å legge til rette for å bygge boliger som kan oppfylle mål i boligsosial handlingsplan for Nesodden. Dette innebærer rimelige, miljøvennlige boliger av variert størrelse, med høy grad av tilgjengelighet og med sosiale møteplasser. Det planlegges en base med nærbutikk, kafé, resepsjon, forsamlingslokale og treningsrom sentralt i boområdet.

 

Det skal avholdes informasjonsmøte om  planforslaget Skjønhaug i lokalene til Ekelund Seniorsenter, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen, den 29. mai, klokken 18.00.

 

Høringsperiode: 08.05.2019 til 19.06.2019.

 

Planforslaget finner du ved å trykke på linken under som heter planinnsyn:

 

Planinnsyn

 

Saksdokumenter fra plan- og teknikkutvalget den 02.04.2019

 

Du kan også finne den i papirutgave på Infosenteret i Tangenten, Kongleveien 2.

 

Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken 12/4733 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no, innen 19.06.2019.

Fant du det du lette etter?