Offentlig ettersyn/høring av områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand

Plan- og byggesaksutvalget i møte 07.01.2020 vedtok å legge ut forslaget til områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand som vist på plankartet datert 11.12.2019, med tilhørende bestemmelser datert 23.08.2019, ut på offentlig ettersyn/høring jf. plan- og bygningsloven § 12-10. 

Klikk for stort bilde

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av vann- og avløpssituasjonen, samt å avklare bevaringshensyn innenfor planområdet.

 

Dokumentene for reguleringen er lagt ut på planinnsyn.

Saksdokumenter fra møte i plan- og byggesaksutvalget den 07.01.2020.

 

Papirkopi av planforslaget ligger ved inngangen i kommunesenteret Tangenten, Kongleveien 2.

 

Merknader til planforslaget merkes med vår referanse i saken: 16/2930 og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no innen 12.03.2020.

 

 

 

 

Vi gjør oppmerksom på at innspillene ikke besvares individuelt, men svares ut som del av merknadsbehandlingen i videre saksbehandling.