Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Offentlig ettersyn/høring av forslag til Klima og miljøplan 2021-2033

Klikk for stort bildeKultur-, miljø- og teknikkutvalget behandlet i møte 06.05.21 høringsutkast til temaplan for klima og miljø, og vedtok å legge planen ut på offentlig ettersyn/høring.

Temaplanen er en rullering av kommunedelplan for klima og biologisk mangfold vedtatt i juni 2017. KOM-planen legger til grunn vedtatt klimamål om å redusere klimagassutslipp med 65% innen 2030, sett i forhold til 2017. KOM-planen skal være et kunnskapsgrunnlag for administrasjonen, folkevalgte og innbyggere på Nesodden. Planen omtaler status og bakgrunn for klima- og miljøarbeidet på Nesodden og hvilke behov som finnes for å redusere klimagassutslipp og for å ivareta naturmangfold.

Planen skal bygge hovedmål som vil vedtas i kommuneplanens samfunnsdel, som skal vedtas parallelt med temaplan for klima og miljø.

Du kan lese høringsutkast til temaplan for klima og miljø her.
 

Høringsinnspill

Innspill sendes per e-post til post@nesodden.kommune.no
Merk innspillet med «Temaplan klima og miljø» og saksnummer 21/1442.
 

Frist for å sende innspill er 01.08.2021
 

Har du spørsmål?

Ta kontakt med kommunens klima- og miljøenhet.
E-post: klimaogmiljo@nesodden.kommune.no
Alle henvendelser vil besvares fortløpende.