Offentlig ettersyn/høring av den kommunale planstrategien for perioden 2019-2023

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok den 20.05.2020, i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1, å legge forslag til den kommunale planstrategien for 2019 til 2023 ut til offentlig ettersyn.

Planstrategien drøfter kommunens samfunnsmessige og organisatoriske utviklingstrekk som grunnlag for å vurdere hvilket planbehov kommunen har i denne kommunestyreperioden. Planstrategien skal vedtas av kommunestyret minst én gang hver valgperiode og senest ett år etter konstituering av nytt kommunestyre. En planstrategi har med dette en virkningstid på fire år, før ny planstrategi må utarbeides og vedtas.

 

Høringsperiode: 17.06.2020 til 05.08.2020

 

Planforslaget finner du på denne lenken:https://www.nesodden.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020022682&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=15327&

 

Planforslaget finnes også i papirutgave på Tangenten – Nesodden kommunesenter (adr: Kongleveien 2, 1451 Nesoddtangen).

 

Eventuelle innspill merkes med vår referanse 19/2712, og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post: post@nesodden.kommune.no