Offentlig ettersyn av revidert forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy

Kommunestyret i Nesodden kommune vedtok den 20.04.2022 å legge forslag til revidert forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Nesodden kommune, Viken, sjøkart nr. 004: Oslo – Rødtangen – Drammen, ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 7. desember.

Her kan du lese forskriften

Dokument 22/4606 - Forskrift om fartsgrense for fritidsfartøy i Nesodden kommune, sjøkart 004: Oslo-Rødtangen-Drammen - Nesodden Kommune - Nesodden kommune

 

Har du innspill?

Innspill merkes med saksnummer 21/3259 og sendes på e-post til post@nesodden.kommune.no, eller skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, innen 7. desember 2022.