Nesodden kommune inviterer til et arbeidsmøte om områdeplanen for Tangen sentrum

Nesodden kommune Onsdag 10.august 2022, kl. 18:00 – 20:00 i ungdomsarenaen på Tangenten.

NB! Påmelding nødvendig!

Målet med å lage en områdeplan er for å legge rammer for utvikling av Tangen sentrum, med særlig fokus på å legge til rette for utvidelse og rehabilitering av barneskolen. Planavgrensningen inkluderer også den pollinerende allmenningen og Tangenstien. Tangenstien er en fremtidig gangveiforbindelse som skal bygge videre på stien fra Skoklefall til Tangen sentrum. I Tangen sentrum skal forbindelsen ta form som en pollinerende allmenning før den fortsetter hele veien til Tangen brygge.   

 

 

 

   

 

I møtet ønsker vi å informere om arbeidet så langt, og ønsker innspill og samtale rundt hva vi må ta med oss, når vi skal i gang med å lage planforslaget til høsten.

 

Møtet organiseres med en informasjonsdel og en gruppedel. I gruppedelen deler vi oss opp i grupper etter ulike tema:

  • Den pollinerende allmenningen, grøntområder og bruk av fellesarealene i sentrum utenom skoletiden
  • Sentrumsutvikling, bebyggelse og estetikk
  • Tangenstien, trase, funksjoner og stien som arena for kulturformidling, turisme og aktivitet
  • Idrett og aktivitetsflater

 

Hvis du ønsker å være med på møtet kan du melde deg på ved å sende en e-post til post@nesodden.kommune.no og merke e-posten med ‘18/3268 Arbeidsmøte 10. august’. Ved mange påmeldte vil vi vurdere å dele opp gruppedelene til flere tidspunkt.