Navnsetting av plass foran klokketårnet på Nesoddtangen brygge

Kommunen har mottatt en henvendelse fra Nesodden historielag med ønske om å navnsette plassen foran Klokketårnet og Signalen Sjøbad på gnr. 4 bnr. 3 til Laurentzes plass.

Plassen foran klokketårnet er markert i rødt

Dersom du har innspill eller merknader til forslaget kan du sende det inn til kommunen innen 14. juni.

 

Vedtak om skrivemåte og navnsetting av tettsteder, grender, torg, boligfelt, anlegg og lignende faller under kommunens ansvar i henhold til lov om Stadnamn § 7 første ledd. Tilsvarende er kommunen ansvarlig for å tildele navn til gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering jf. matrikkelforskriften § 51 første ledd.

I dette tilfellet vil plassen ikke bli brukt til adressering.

 

Bakgrunn for navneforslaget

Fiskerne Magnus og Laurentze Berntsen var de to første fyrvokterne på Nesodden. De bodde på Søndre Hatt ved Oksval. Laurentzes mann var ansvarlig for tåkeklokken og driften av denne. Han døde meget ung i en alder av 36 år, og Laurentze overtok fyrvokterjobben. Det minste barnet var nyfødt da faren døde. Laurentze måtte derfor ha med seg barnet når hun rodde fra Hatt til tåkeklokken for å gjøre jobben. Siden dette var en tåkeklokke, var det aldri godt vær når Laurentze rodde med den lille. Fyret fikk et lite tilbygg hvor jenta kunne sove mens Laurentze ringte i klokka og fylte parafin.

 

Klokketårnet er Norges eldste tåkeklokke. Den har vært i bruk fram til 1987 og restaurert av Nesodden historielag i 2018. Klokketårnet er meget synlig for alle som kommer med Nesoddbåten og er et viktig kulturminne på Nesodden som historielaget har ansvar for å bevare. Klokketårnet ligger på en liten haug med en trapp opp fra bryggeområdet.

 

Ved å kalle den lille plassen opp etter Laurentze kan vi hedre hennes minne, hennes arbeid og synliggjøre en sterk kvinne.

 

Har du innspill eller merknader til forslaget?

Innspill merkes med saksnummer 23/1283 og sendes innen den 14.06.2023 til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post: post@nesodden.kommune.no