Navnesak - Corncrake minneplass

Kommunen har mottatt en henvendelse med ønske om å vedta navnet Corncrake minneplass for krysset mellom Flaskebekkveien og Vardeveien på Flaskebekk i Nesodden kommune.

 

Dersom du har innspill eller merknader til forslaget kan du sende det inn til kommunen innen 18. mai.

 

Kommunen er ansvarlig for å tildele navn til gater, veger, stier, plasser og områder som blir brukt til offisiell adressering jf. matrikkelforskriften § 51 første ledd, og for å gjøre vedtak om skrivemåten av offisiell adresse og av navn på tettsteder, grender, kommunale gater, veger, torg, bydeler, boligfelt, anlegg og lignende jf. lov om Stadnamn §7 første ledd.

Corncrake minneplassBakgrunn for navneforslaget

Corncrake («åkerrikse») var en av Milorgs radiosendere under andre verdenskrig. Sendestasjonen var plassert i et sommerhus på Flaskebekk i Nesodden kommune, og var et viktig bindeledd mellom Mil.Org. i Norge og London-regjeringen. Den sendte om lag hundre meldinger og mottok tilsvarende. Meldingen ble brakt og videreformidlet av agenter.

 

Agentene som hadde ansvar for radioen var Ivar William Wagle og Leif Kyrre Karlsen. Sommeren 1944 hadde senderen blitt avslørt av Gestapo, som planla en razzia. Anne Marie Breien, som var Gestaposjef Siegfried Fehmers elskerinne, informerte den 4. juli 1944 Milorgledelsen om disse planene. Dessverre kom advarselen ikke fram til Wagle og Karlsen i tide, siden razziaen ble gjennomført samme dag.

 

Da razziaen på Flaskebekk ble satt i gang var det tre mann der: Leif Kyrre Karlsen, Ivar William Wagle og hans bror Tell Christian Wagle. I første omgang klarte de tre Milorgkarene først å skyte seg ut. Gestaposjef Siegfried Fehmer ble truffet i hodet av et skudd, og ble alvorlig skadd i det ene øyet. Da de forsøkte å komme seg videre ble de tre overraska av en tysk dekningsstyrke, og det oppsto en heftig skuddveksling. Da Ivar Wagle var tom for ammunisjon sprengte han seg selv med en håndgranat for å unngå tortur og mulig avsløring av kamerater i Milorg.

 

Ivar Wagle ble tildelt Krigskorset med sverd post mortem i 1949. Anna Marie Breien ble tiltalt for landssvik, og selv om hun ble frikjent etter at Hjemmefrontens ledelse hadde gått god for henne, måtte hun flytte til utlandet fordi mistankene mot henne ble hengende igjen hos mange. (Informasjonen er hentet fra Lokalhistoriewiki.no og fra Nesodden befalsforening.)

 

Det finnes en minneplakett i fjellveggen rett syd for krysset Flaskebekkveien - Vardeveien i dag. Minneplaketten ble initiert av to fra Lingekompaniet, Paal Wergeland og Leif Aagaard, og ble avduket 8. mai 1989 av tidligere Milorgsjef Jens Chr. Hauge.

 

Navnsetting av krysset til Cornkrake minneplass vil bidra ytterligere til å minnes og hedre de tre unge mennene og alle de andre som ga alt for Norges frihet.

 

Har du innspill eller merknader til navneforslaget?

Innspill merkes med saksnummer 22/1722 og sendes innen 18.05.2022 til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post: post@nesodden.kommune.no