Nå kan du nominere kandidater til Ungdomsråd i Nesodden kommune

I forbindelse med kommunevalget høsten 2023 skal det velges nye medlemmer til Ungdomsrådet. 

Ungdomsråd skal være ungdommens sitt talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen.

Rådet skal representere interessene til ungdommen i kommunen eller fylket og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsråd kan også ta opp egne saker.

 

Frist for å foreslå kandidater er fredag 10. november.

 

Elevråd, organisasjoner og enkeltpersoner kan nominere kandidater. Du kan også foreslå deg selv.

Medlemmene i Ungdomsrådet blir valgt av kommunestyret for to år, og i samsvar med kommunestyreperioden 2023–2027.

 

Forslag til kandidater kan sendes på e-post til Petter Frydenlund: Petter.frydenlund@nesodden.kommune.no