Kunngjøring om oppstart av kommunedelplan for Fagerstrand sentrum og området langs sjøen - Planprogram

Formannskapet i Nesodden kommune vedtok i møte den 21.09.2022, å sende forslag til planprogram for kommunedelplan for Fagerstrand sentrum og området langs sjøen på offentlig ettersyn/høring.

 

Kommunedelplanen skal legge rammene for at utviklingen som skjer på Fagerstrand skal bidra til at delene av Fagerstrand knyttes tettere sammen, blir lettere tilgjengelige og at Fagerstrand i enda større grad oppleves som ett samlet sted. Kommunedelplanen skal legge rammene for at eksisterende funksjoner kan endres i et lengre perspektiv, slik at ny infrastruktur tilpasses både dagens og fremtidens behov. Eksempelvis kan det bety at kommunedelplanen skal sikre at det avsettes nok arealer til en fremtidig rutebåt og kollektivtransport.

 

Planprogrammet, og sakens dokumenter som skal høres finner du under:

Sakens dokumenter

 

Medvirkning er en viktig del av arbeidet med områdeplanen. Vi oppfordrer alle som er interessert å følge med på kommunens nettside både under ‘aktuelt- og under ‘stedsutvikling’. Informasjon vil også legges på Nesodden kommunes Facebook-side.

 

Åpent møte på Bakkeløkka ungdomsskole 1.november

Nesodden kommune ønsker velkommen til informasjons- og innspillsmøte i forbindelse med høringen tirsdag 1.november kl. 18:00 – 20:00 i auditoriet på Bakkeløkka ungdomsskole på Fagerstrand.

I møtet presenterer kommunen planprogrammet og ønsker innspill, betraktninger og spørsmål om hva innbyggerne på Fagerstrand mener om planprogrammet og hva som er viktige hensyn å ta i det videre arbeidet.

 

 

 

Om du har spørsmål eller innspill til forslaget til planprogram, ønsker vi å høre fra deg. Innspill til planprogrammet merkes med vår referanse i saken: «22/1694», og sendes skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post til post@nesodden.kommune.no.

 

Frist for å sende innspill er 28.11.2022