Kunngjøring av vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak i Flaskebekk området

 

 

Nesodden kommune har fattet vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak i området som omfattes av pågående arbeid med områdeplan for Flaskebekk, planID 20160206.

Kommunedirektøren ble i vedtak av 17.12.2019 (fattet i plan og byggesaksutvalget) gitt delegert myndighet til å fatte vedtak om forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak innenfor området som omfattes av pågående reguleringsarbeid i Flaskebekk.

 

Kommunen har i vedtak av 2.1.2020 (502/19) fattet vedtak om at det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak i området som omfattes av pågående arbeid med områdeplan for Flaskebekk, planID 20160206.

 

Vedtaket kan leses her: Vedtak om utvidet varighet av midlertidig forbud mot tiltak som omfattes av områdeplan for Flaskebekk  (PDF, 263 kB)