Kunngjøring av vedtak av detaljregulering for Kapellveien 117

Nesodden kommunestyre har i møtet den 18.05.2022, i medhold av plan- og bygningsloven §12-12, vedtatt detaljregulering for Kapellveien 117.

 

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for å nærings- og kontorlokaler, samt leiligheter på

eiendom gnr. 2 bnr. 272; Kapellveien 117. Planen innebærer å omregulere gjeldende reguleringsplan fra 1986, fra næringsbebyggelse i to etasjer, til kombinert formål med bolig og næring i tre etasjer.

 

Plandokumentene kan du lese her:

 

 

Plandokumenter

 

 

Kommunestyrets vedtak kan i medhold av plan- og bygningsloven §§12-12 og 1-9 jf. Forvaltningslovens kap. VI påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig og oversendes Nesodden kommune. Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller pr. epost: post@nesodden.kommune.no.

Klager merkes med vår referanse i saken: 16/772
 

Klagefrist: 06.07.2022