Kunngjøring av vedtak av detaljregulering for Håkonskastet

Nesodden kommunestyre har i møtet den 27.04.2022, i medhold av plan- og bygningsloven §12-12, vedtatt detaljregulering for Håkonskastet.

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for innfartsparkering, næringsutbygging, rundkjøring og friområde på Håkonskastet.

 

Plandokumentene kan du lese her:

 

Plandokumenter 

 

 

Kommunestyrets vedtak kan i medhold av plan- og bygningsloven §§12-12 og 1-9 jf. Forvaltningslovens kap. VI påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig og oversendes Nesodden kommune. Postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller pr. epost: post@nesodden.kommune.no.Eventuelle klager merkes med vår referanse i saken: 18/1852


 

Klagefrist: 06.07.22