Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Kunngjøring av forskriftsendring i forskrift om midlertidig sperring av Langøyene for allmenn ferdsel og opphold

Det skal i løpet av de neste årene gjennomføres omfattende opprydningsarbeider og rehabilitering av avfallsdeponiet på Langøyene i Nesodden kommune. I forbindelse med arbeidene vedtok Nesodden kommune 03.04.2020 forskrift om midlertidig sperring av Langøyene for allmenn ferdsel og opphold. Deler av arbeidene nærmer seg nå ferdigstillelse og Oslo kommune, som grunneier, ønsker å åpne Langøyene for besøkende i perioden 1.juli til 15.august.

 

På bakgrunn av forespørsel fra Oslo kommune har Nesodden kommune vedtatt forskriftsendring i forskrift om midlertidig sperring av Langøyene for allmenn ferdsel og opphold. I denne perioden vil forskrift om atferdsregler for Langøyene være gjeldende, med unntak av punkt 6 om telting. I perioden 1.juli til 15.august vil det kun være tillatt å telte i syv sammenhengende døgn på øya.

 

Varighet

Anleggsarbeidet er antatt å vare i to år fra og med 01.01.2020. De nye bestemmelsene i forskriften tar høyde for dette, slik at øya nå kan åpnes hvert år i perioden 1.juli til 15.august. Forskriften kan ikke vare i mer enn fem år, jf. friluftsloven § 16. Om arbeidet tar mer enn fem år vil forskriften bli automatisk opphevet, og ville måtte vedtas på nytt om arbeidet fortsatt ikke er ferdigstilt.

 

Hjemmel

Forskriftsendringen hjemles i friluftsloven § 16. juni.

 

Nesodden kommune kunngjør med dette forskriftsendring i forskrift om midlertidig sperring av Langøyene for allmenn ferdsel og opphold, jf. friluftsloven § 24.