Kunngjøring av forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket

Nesodden kommune har vedtatt forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll etter forurensningsregelverket - Nesodden kommune.

Forskriften ble vedtatt av Nesodden kommune 14.12.2022. Forskriften trådte i kraft 1.1.2023.

 

Her kan du lese vedtaket (PDF, 324 kB) 

 

Her kan du lese forskriften (PDF, 206 kB) (se vedlegg Forslag til gebyrforskrift(2221099))

 

Link til vedtatte gebyrsatser