Kunngjøring av forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven

Nesodden kommune har vedtatt forskrift om gebyr etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven i Nesodden kommune. 

Forskriften ble vedtatt av Nesodden kommune 14.12.2022. Forskriften trådte i kraft 1.1.2023.

 

Her kan du lese vedtaket (PDF, 398 kB) 

 

Her kan du lese forskriften (PDF, 799 kB) 

 

Link til vedtatte gebyrsatser