Kunngjøring av endelig vedtak for detaljregulering Sofienlund

Nesodden kommunestyre har i møte den 19.06.2019, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12, vedtatt detaljregulering for Sofienlund (planID 20170121), som vist på plankart datert 25.05.2019, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 24.05.2019.

Bakgrunnen for planarbeidet er å tilrettelegge for bolig og tjenesteyting, samt ny kryssløsning mot fv. 157, med adkomst til planområdet.

 

Dokumentene for reguleringen er lagt ut på Planinnsyn

Informasjon om vedtaket i kommunestyret finner du på Saksinnsyn

 

Kunngjøringsdato: 28.08.2019
Dato for klagefrist: 18.09.2019

 

Klageadgang
Kommunestyrets endelige vedtak kan, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9 jf. Forvaltningslovens kap. VI, påklages til departementet. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Nesodden kommune, plan og miljø, postboks 123, 1451 Nesoddtangen, eller på e-post: post@nesodden.kommune.no, senest 3 uker etter denne kunngjøringen

 

Eventuell klage merkes med vår referanse i saken 11/3350

Fant du det du lette etter?