Kunngjøring av endelig vedtak av Kommuneplanens arealdel 2018-2042

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) v/Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, vedtok den 08.06.2020 «Kommuneplanens arealdel 2018-2042» (PlanID: 3023_KP2016) jf. pbl. § 11-16, andre ledd (ref. 19/3603-19).

KMDs vedtak medfører at vedtak fattet i Nesodden kommunestyre den 28.08.2019 godkjennes. Vedtaket innebefatter tilhørende plankart datert 30.10.2019 og tilhørende planbestemmelser datert 08.08.2019.

 

Som følge av pbl § 11-16, fjerde ledd, kan ikke departementets vedtak påklages.

 

Vedtaket og dokumenter i Kommuneplanens arealdel 2018-2042 kan du lese på denne lenken: https://webhotel3.gisline.no/webplan_3023/gl_planarkiv.aspx?planid=KP2016