Kommunen ønsker å kjøpe eiendom til boligsosial utvikling

 

Har du en eiendom hvor kommunen kan bygge kommunale boliger? 

Nesodden kommune inviterer grunneiere som har eiendom hvor kommunen kan bygge kommunale boliger til å kontakte kommunen. Eiendommen må være satt av til boligformål i kommuneplanen.

Målgruppen for boligene er personer som av forskjellige årsaker kvalifiserer til kommunal bolig.  Det kan være rette mot personer med nedsatt funksjonsevne, spesielle omsorgsbehov, og andre som av sosiale eller økonomiske grunner ikke finner bolig i det ordinære boligmarkedet. 

 

Interessenter kan kontakte kommunalsjef Erik J. Eidem, erik.eidem@nesodden.kommune.no, mobil 45959590 for nærmere informasjon.